KOROZJA I ASPEKTY GWARANCYJNE

Trwałość materiałów w środowisku naturalnym jest niezwykle istotna w aspekcie projektowania i stosowania konstrukcji oraz urządzeń, a procesy korozyjne w sposób istotny przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska i stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzkiego poprzez pogorszenie pierwotnych właściwości materiałów stosowanych na słupy oświetleniowe. Mikrośrodowisko jest jednym z decydujących czynników w ocenie narażeń korozyjnych.W każdej strefie klimatycznej korozja zachodzi z różną intensywnością, zależną dodatkowo od mikroklimatu.

Jaka jest gwarancja na słupy oświetleniowe?

Określającgwarancję na słup oświetleniowy zazwyczaj pod uwagę bierze się klasę zabezpieczenia na podstawie jedynie obszaru (atmosfery), w którym słup się znajduje, a nie jak powinno, miejsca posadowienia, czyli mikroklimatu. Korozja może rozwinąć się szybciej na powierzchniach narażonych równocześnie na czynniki mechaniczne i chemiczne. Dotyczy to szczególnie konstrukcji stalowych znajdujących się w pobliżu dróg posypywanych grysem i solą lub też obszarów, gdzie słupy są narażone na działanie uryny zwierząt.

Co zrobić, aby otrzymać najdłuższą gwarancję na słupy oświetleniowe?

W celu zabezpieczenia przed atakiem korozji producenci słupów stalowych i aluminiowych zalecają malowanie ich specjalnymi farbami do pewnej ich wysokości. Słupy stalowe czy aluminiowe wymagają stałej konserwacji i dodatkowych zabezpieczeń, co nie jest bez wpływu na cenę.

To na zewnątrz, a co dzieje się wewnątrz słupów stalowych? Tu występuje zjawisko „punktu rosy”, które powoduje korozję, czyli „psucie się” materiału od środka.

Optymalnym rozwiązaniem problemu gwarancji, są produkowane przez firmę Alumast S.A. wkopywane kompozytowe słupy oświetleniowe z 10-letnią gwarancją.

Słupy te charakteryzują się długim okresem eksploatacji, brakiem konieczności obsługi w trakcie użytkowania (laminaty o prawidłowo dobranych pod kątem stykających się z nimi mediów komponentach, nie wymagają przeglądów ani renowacji), a zjawisko „punktu rosy” nie stanowi zagrożenia w aspekcie korozyjności.

Lekkie kompozytowe słupy oświetleniowe stanowią dużo ciekawszą i tańszą w eksploatacji alternatywę dla materiałów tradycyjnych takich jak aluminium lub stal.