Dążymy do podniesienia świadomości społecznej w zakresie zagrożeń drogowych i znaczenia bezpieczeństwa biernego dla kierowców i pieszych. Kładziemy również nacisk na ścisłą współpracę z sektorem nauki na rzecz rozwoju nowoczesnych procesów i technologii w branży kompozytów.

Jesteśmy  liderem w zakresie innowacji, projektowania i produkcji kompozytowych systemów oświetleniowych oraz konstrukcji. Od ponad 20 lat dostarczamy na rynek krajowy i zagraniczny produkty z zakresu infrastruktury drogowej, reklamowej oraz energetycznej i kolejowej. W dobie dynamicznego rozwoju środków transportu aspekt bezpieczeństwa ma coraz większe znaczenie dla użytkowników dróg. Dlatego też bierne bezpieczeństwo infrastruktury drogowej wpływa realnie na zmniejszenie skutków wypadków drogowych, których - jak pokazują statystyki - wciąż jest zbyt dużo.
 

Do naszego zespołu dołączył Jarosław Schabowski - ceniony ekspert z zakresu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest on autorem publikacji naukowych i artykułów w prasie branżowej. Prowadzi wykłady w zakresie nowoczesnych systemów oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na kursach audytorów BRD oraz Studiach Podyplomowych „Inżynierii Ruchu Drogowego”. W ramach Centrum Szkoleniowego Perspektywa Ekspertów prowadzi szkolenia dla przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli, kadry techniczno-inżynierskiej firm projektowych i wykonawczych. Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi.

W spółce Alumast S.A. Jarosław Schabowski objął funkcję Pełnomocnika Zarządu i Dyrektora ds. BRD i Rozwoju Kompozytów. W ramach prac rozwojowych spółki uczestniczy w projekcie pn. „Opracowanie technologii produkcji ultralekkich słupów kompozytowych o profilowanej reakcji na zderzenie w warunkach pasa drogowego do zastosowań w branży energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej”.
 


Dzięki współpracy z ekspertem, będziemy mogli dynamiczniej realizować misję rozwoju i produkcji konstrukcji zapewniających bierne bezpieczeństwo w czasie zaistniałej kolizji lub wypadku drogowego.

Zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem: Jarosław Schabowski

e-mail: jschabowski@alumast.eu
kom.: +48/ 609 003 225